PODIJELI

15. 4. 1912.

Potonuo Titanic

Wikimedia Commons

Titanic, najveći putnički brod na svijetu, dugačak 269 metara, sudario se 14. travnja 1912. godine u 23.40 sati, pri brzini od 22 čvora, sa santom leda, koja ga je prepolovila. U 2.40 sati 15. travnja brod je potonuo. Gradnja je počela 1909., a gradilo ga je 17.000 radnika. Krenuo je iz Southamptona 10. travnja. Od 2.228 putnika poginulo ih je 1523. Austrougarski brod Carpathia stigao je na mjesto nesreće sat i 40 minuta nakon potonuća te pokupio neke od preživjelih iz spasilačkih čamaca. Od 30 hrvatskih putnika na Titanicu, preživjelo ih je samo troje – Mara Osman-Banski iz Vagovine pored Čazme, Ivan Jalševac iz Topolovca pokraj Siska i Nikola Lulić iz Konjskog Brda pored Perušića.

17. 4. 1941.

Kapitulacija Kraljevine Jugoslavije

Wikimedia Commons

Nakon bombardiranja Beograda 6. travnja, njemačka je vojska s vojskama članica Trojnog pakta pokrenula operacije protiv Kraljevine Jugoslavije. Jugoslavenska vojska nakon vojnog sloma i rasula potpisala je kapitulaciju 17. travnja. Kralj Petar II. Karađorđević 14. travnja sa zlatnim je pričuvama Narodne banke Jugoslavije pobjegao sa zračne luke u Nikšiću, s ministrima Simovićeve Vlade. Sletio je u London gdje je formirana Jugoslavenska vlada u egzilu, koja se predstavljala kao jedino legitimno tijelo i obmanjivala svjetsku javnost govoreći da su postrojbe Draže Mihailovića jedina antifašistička vojska u zemlji.

19. 4. 1273.

Prvi Sabor u Zagrebu

U Zagrebu je održan prvi poznati sabor, sa sačuvanim zapisnikom i zaključcima. Tada je utvrđen i naziv sabora – Opći sabor cijele kraljevine Slavonije (Congregatio Regni tocius Sclavonie generalis), a njegove se odluke nazivaju statuta et constitutiones (odredbe sa zakonskom snagom). Odluke Sabora svojim pečatom potkrepljivao je ban.

PODIJELI