PODIJELI

Neto površina buduće bolnice iznosi 21.376 m2, površina obuhvata je 8500 m2, a tlocrtna površina nove građevine 3000 m2.

Objekt je koncipiran kao višekatnica s dvije podrumske etaže, dvije pretežno ukopane etaže i tri nadzemne etaže. Garaža se planira na četiri podzemne etaže s ukupno 477 parkirališnih mjesta

Grad Zagreb i GP Tehnika potpisali su nedavno ugovor vrijedan 123 milijuna kuna kojim se predviđa rekonstrukcija Kliničke bolnice Sveti Duh s gradnjom nove dnevne bolnice kapaciteta 50 bolničkih mjesta te s 477 parkirališnih mjesta. Rok gradnje je dvije godine.
Na sjevernoj strani bolnice Sveti Duh gradit će se moderna dnevna bolnica za rutinske zahvate te pripadajuća podzemna garaža.

Rušenje marlesice

U Gradskom uredu za zdravstvo ističu da je Grad osnivač i vlasnik najstarije hrvatske bolnice KB Sveti Duh, čija se infrastruktura obnavlja u svim segmentima u posljednjih 15-ak godina, a samo prije dvije godine u bolnicu je uloženo 13 milijuna kuna, bez PDV-a.
Prostor za novu dnevnu bolnicu dobit će se nakon rušenja montažnog objekta, tzv. marlesice, sjeverno od stare zgrade bolnice. Novom bolnicom broj pacijenata iz dosadašnje dnevne bolnice godišnje će porasti sa 6500 na 9500. Projekt obnove KB-a Sveti Duh najavljen je još početkom ove godine, a odobrili su ga gradski zastupnici na posljednjoj sjednici Gradske skupštine u starom sazivu. Projektant nove gradske dnevne bolnice je tvrtka ZO-Invest.

Ulaganje u nove prostore bolnice dio je nacionalne strategije razvoja zdravstva, a njezinom gradnjom potiče se i pronatalitetna politika. To znači da će se u sklopu nove bolnice smjestiti i dio u kojem će se izvoditi umjetna oplodnja. U novu zgradu preselit će se više odjela, kao što su ortopedija, kirurgija, ginekologija, urologija te fizikalna medicina. Nova oprema vrijedna 50 milijuna kuna financirat će se iz fondova EU.

Nosači pacijenata

Struktura zaposlenih u KB-u Sveti Duh pokazuje da bolnica ima 178 liječnika specijalista, ali i 245 radnika s nižom stručnom spremom. To su uglavnom tzv. nosači pacijenata, koji već godinama strepe da bi zbog viška zaposlenih u domaćem zdravstvu, koje je u teškom minusu, mogli ostati bez posla. No, iako smo odgovor na to pitanje potražili u Hrvatskom sindikatu zdravstva, nismo ga dobili.

S druge strane, gradnja podzemne garaže od ključne je važnosti ne samo za veliku gradsku bolnicu, koja ima čak 1444 stalno zaposlenih i 162 na određeno vrijeme, nego i za njezinu okolinu. U blizini bolnice smještena su tri dječja vrtića, osnovna škola i umirovljenički dom. Neto površina buduće bolnice iznosi 21.376 m2, površina obuhvata je 8500 m2, a tlocrtna površina nove građevine je 3000 m2.

Projektom je predviđena rekonstrukcija bolničkog kompleksa s gradnjom novih sadržaja dnevne bolnice, zamjenskih sadržaja za upravu bolnice, bolničku ljekarnu i tehničku službu te gradnja garaže. Objekt je koncipiran kao višekatnica s dvije podrumske etaže, dvije pretežno ukopane etaže i tri nadzemne etaže. Garaža se planira na četiri podzemne etaže s ukupno 477 parkirališnih mjesta.

PODIJELI