PODIJELI

Sorta jagode Albion, baš kao i lani, najukusnija je sorta koju, u okolici Zagreba, uzgajaju članovi Udruge proizvođača jagoda Zagrebačke županije „Jagodni prsten“ i Udruge uzgajatelja jagoda grada Zagreba.

Ocijenili su tako potrošači na jubilarnom, 15. ocjenjivanju kakvoće plodova jagode održanom na Seoskom imanju Kezele u Ivanić-Gradu. Ukupno je ocijenjeno 14 sorata. Iza Albiona, smjestile su se sorte Miss i Premy.

-Naši proizvođači jagoda ‘idu dalje’ i obogaćuju svoj sortiment. Upravo su ovakva, potrošačka ocjenjivanja putokaz proizvođačima u kojem smjeru razvijati daljnju proizvodnju. Naravno, moraju nastaviti i s ulaganjem u tehnologiju i u proširenje znanja – rekla je Gordana Županac, pročelnica za poljoprivredu Zagrebačke županije.

Kako bi dodatno afirmirala proizvođače, Županija je ove godine članovima „Jagodnog prstena“ financirala analizu plodova jagode temeljenu na Uredbi o maksimalnim razinama ostatka pesticida u ili na hrani. Svi uzorci, prema ispitanim parametrima, bili su sukladni ovoj Uredbi te su dobili certifikat „Jagode potvrđene kvalitete“.

-Ovime se dodatno dokazuje kvaliteta jagode uzgojene na prostoru županije – rekla je Županac.

PODIJELI