PODIJELI

Novi prostori za smještaj, edukaciju, sportska i dječja igrališta, parkovi, šetnice… samo su dio opisa kompleksa budućeg Centra za autizam koji će se graditi u Dubravi i za koji je odabrano najbolje arhitektonsko rješenje.

Time je i gradnja Centra između naselja Granešine i Oporovca, koja se najavljuje godinama, korak bliže realizaciji. U sklopu projekta planira se i gradnja osnovne škole, a početak radova na objektu vrijednom 100 milijuna kuna najavljen je za jesen.

– Zadovoljni smo projektom i sretni što se približava početak radova. Vjerujemo da je stručno povjerenstvo odabralo najbolji projekt za potrebe naših korisnika – rekla je ravnateljica Žarka Klopotan. Dodala je da će u novom objektu korisnici imati mnogo bolje uvjete za boravak i školovanje te da će se povećati i njihov kapacitet. U objektu koji Centar sada koristi zaposlenici se svakodnevno brinu o 70-ak korisnika s autizmom te 87 s intelektualnim teškoćama. Izgled budućeg kompleksa pojasnili su projektanti iz studija SODAarhitekti prema čijem će se radu centar graditi.

– Projekt je podijeljen na sjevernu javnu zonu, južnu rekreacijsku i središnju edukacijsku. Dvije središnje građevine, škola i Centar, riješene su po sličnim arhitektonskim principima, uglavnom prizemne tipologije dvostrukog češlja, te djeluju kao oblikovna cjelina, ali svaka zgrada čini zaseban funkcionalni sklop, ima zaseban ulaz i pristup s prometnice i trga – pojasnili su arhitekti.

Dodali su da je južni dio, oblikovan kao park sa sportskim terenima, odmaknut od edukacijske zone kako bi se spriječilo ometanje nastavnog procesa. Istočna i zapadna pročelja obiju zgrada tretirana su jednako te svaka zgrada može oblikovno i organizacijski autonomno funkcionirati. Time se riješio problem moguće fazne gradnje.

Sam Centar za autizam imat će bruto površinu 7044 m2, a unutar njega nalazit će se dvije ustanove: Centar za autizam i Centar za rehabilitaciju.

– Centar za autizam specijalizirana je ustanova namijenjena školovanju učenika s poremećajem iz autističnog spektra, za osobe od 3 do 21 godine, a planiran je za oko 130 korisnika. S druge strane, Centar za rehabilitaciju namijenjen je savjetovanju i pomaganju, psihosocijalnoj podršci, dijagnostici, boravku, smještaju, organiziranom stanovanju te stacionaru za odrasle osobe s autističnim spektrom – rekli su iz studija SODAarhitekti.

Što u domu, a što u stacionaru, trajno će se moći smjestiti oko 100 osoba do 21 godine, dok će najmlađi korisnici ići u vrtić i školu u sklopu Centra. Imat će i dvoranu te sportski atrij koji će se, po potrebi, moći naknadno natkriti i pretvoriti u veliku sportsku dvoranu. U objektu Centra za autizam nalazit će se i bazen za rehabilitaciju, koji će biti lako dostupan korisnicima Centra za rehabilitaciju, ali i vanjskim korisnicima.

Osnovna škola imat će bruto površinu od 76364 m2, a moći će primati 490 učenika podijeljenih u 18 razrednih odjela. U njoj je predviđena organizacija nastave u jednoj smjeni.

(Autor: S.Bubalo)

PODIJELI