PODIJELI

Na temelju javnog natječaja, otvorenog početkom veljače ove godine, Zagrebačka županija dodijelila je 2,050.000 kuna kao pomoć udrugama u provedbi programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog karaktera.

Tim su novcem financirana tri programska područja: programi zdravstveno-socijalno-humanitarnih udruga u iznosu od 700.000 kuna, programi iz područja brige o umirovljenicima i osobama starije životne dobi u iznosu od 1,100.000 kuna te programi iz područja zaštite od nasilja u obitelji u iznosu od 250.000 kuna.

Na natječaj su se svojim programom i projektom prijavile 64 udruge i druge neprofitne organizacije, no njih sedam nije zadovoljavalo formalne uvjete natječaja. Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo je svih 57 programa i projekata, od kojih je 41 ostvario pravo na financiranje.

Jedan od uvjeta natječaja bio je da prijavljeni programi i projekti moraju biti od posebnog interesa za Županiju. Odobrena su 34 zdravstvena, socijalna i humanitarna projekta i programa, četiri programa i projekta iz područja brige o umirovljenicima i osobama starije životne dobi te tri iz područja zaštite od nasilja u obitelji.

Inače, minimalni iznos koji je pojedini projekt mogao dobiti bio je 5000 kuna, a maksimalni 200.000 kuna. Izuzetno, financijska potpora u većem iznosu mogla se odobriti i zajednici, savezu ili drugom krovnom obliku udruživanja većeg broja udruga registriranih na području županije.

PODIJELI