PODIJELI

Zagrebačka županija je temeljem Javnog natječaja, otvorenog krajem siječnja ove godine, dodijelila financijska sredstva u iznosu od 1.100.000 kuna za manifestacije koje su značajne za turističku ponudu Županije.

Na natječaj se prijavilo 49 različitih korisnika od kojih njih osam nije zadovoljilo formalne uvjete natječaja. Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogle su ostvariti javne ustanove, ustanove u kulturi, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i udruženja obrtnika koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području.

U smislu ovog Natječaja, manifestacija značajna za turističku ponudu Zagrebačke županije je svaka gospodarska, kulturna, sportska ili druga manifestacija koja se održava na području Zagrebačke županije, a potiče razvitak turističke djelatnosti u lokalnim jedinicama ako se njenim održavanjem obogaćuje turistička ponuda, čuva i održava kultura, tradicija i narodni običaji te promiče razvoj turizma.

Inače, maksimalan iznos za pojedinu manifestaciju iznosio do 100.000 kuna i to za javne ustanove, ustanove u kulturi, turističke zajednice i udruženja obrtnika do 75% prihvatljivih troškova manifestacije. Za jedinice lokalne samouprave do 100% iznosa vrijednosti projekta za I. i II. skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti, do 80%  iznosa za III. skupinu, do 60% iznosa za IV. skupinu te do 50% iznosa za V. skupinu.

 

PODIJELI