PODIJELI

Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je izbor Vesne Vlahović Štetić za dekanicu Filozofskog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018./2019./2020., objavio je Filozofski fakultet na svojoj internetskoj stranici.

Vlahović Štetić za dekanicu je izabrana na sjednici Fakultetskog vijeća 25. svibnja, a dužnost preuzima 1. listopada od o.d. dekana Željka Holjevca, navodi se u priopćenju.

Postupak izbora za dekana za mandatno razdoblje 2017./2018.-2019./2020. pokrenut je na sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 16. veljače, a poziv za podnošenje prijedloga objavljen je 21. veljače.

Vesnu Vlahović Štetić na dužnost dekanice predložio je Odsjek za psihologiju. Redovita je profesorica Filozofskog fakulteta od 2007. godine, a u trajno zvanje izabrana je 2012. godine. Od početka sveučilišne karijere, navodi se u životopisu, nastavno je i znanstveno usmjerena na područje psihologije obrazovanja i školske psihologije.

Od 2002. do 2004. bila je zamjenica pročelnice Odsjeka za psihologiju, od 2000. do 2015. bila je predstojnica Katedre za školsku psihologiju, a od 2015. pročelnica je Odsjeka za psihologiju. U više navrata bila je članica Znanstveno-nastavnog vijeća FF-a, a sudjelovala je i u radu fakultetskog Povjerenstva za unapređivanje kvalitete nastave.

U programu rada Vlahović Štetić navela je da FF treba artikulirati i primjenjivati novu viziju čija će osnova biti dizanje standarda u domeni nastave i znanosti, ali i djelovanja u društvu.

Kao tri osnovna zadatka buduće uprave istaknula je okončanje krize upravljanja, repozicioniranje Filozofskoga fakulteta i njegovu prilagodbu promjenama u sustavu financiranja visokog obrazovanja i znanosti, te sustavu kontrole kvalitete.

Jednom od temeljnih zadaća nove uprave smatra ujednačavanje studijskih programa na preddiplomskom i diplomskom studiju, te pokretanje rasprave o razredbenom postupku, odnosno prijemnom ispitu.

Vlahović Štetić u programu je istaknula da će se zauzimati za unapređenje sveučilišne nastave i njezino prožimanje s istraživanjem, ujednačavanje studijskih programa, integraciju istraživačkih kapaciteta, otvoreno i odgovorno poslovanje, transparentnu kadrovsku politiku, unapređenje pravne strukture i jačanje uloge Vijeća te aktivnu suradnju s odsjecima.

Osim Vlahović Štetić kandidatkinje su bile Ivana Franić, predloženica Odsjeka za romanistiku, te Mirjana Polić Bobić, predloženica Inicijativnoga kruga za obranu dostojanstva akademskoga života.

(Hina)

PODIJELI