PODIJELI

Najduža ruta duga je 30 km i vodi kroz Rude do Oštrca i istim putem natrag, a najkraća 10 km i vodi prema Otruševcu do Grgosove špilje pa natrag do Samobora.

Turisti koji dolaze u Samobor od lipnja u ponudi imaju sedam novih biciklističkih ruta sa startom i ciljem na Trgu kralja Tomislava. Sam položaj grada stvoren je za obilazak i upoznavanje atrakcija na dva kotača jer područje uključuje laganije i ravne cestovne staze pa sve do zahtjevnih brdskih na atraktivnim šumskim dionicama i udaljenijim lokacijama Samobora: Veliki Dol, Oštrc, Grgosova špilja, Stari grad Okić, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, kao i druge prirodne atrakcije i zanimljivosti, sve do skele u Medsavama. Najduža ruta duga je 30 km i vodi kroz Rude do Oštrca i istim putem natrag, a najkraća 10 km i vodi prema Otruševcu do Grgosove špilje pa natrag do Samobora.

Odmorišta za okrepu

– Turisti danas sve više traže aktivan odmor zbog čega smo i pokrenuli projekt, a Samobor ima sve preduvjete za cikloturizam zbog raznovrsnih i različito zahtjevnih staza kojima se mogu voziti obitelji, ali i profesionalci. Sve su rute obilježene znakovima, a doskora rute planiramo obogatiti odmorištima s pripadajućom ponudom poput okrepe – rekla je direktorica Turističke zajednice Grada Samobora Martina Paladina.

Otisnuta je biciklistička karta s visinskim profilima i opisima staza na hrvatskom i engleskom jeziku, a izrađene su i .kml i .gpx datoteke svake rute koje se mogu preuzeti sa službene stranice Grada Samobora.

U Kompareovoj ulici, uz punionicu električnih vozila, postavljena je i ciklostanica gdje se mogu obaviti sitniji popravci bicikala poput zamjene i krpanja guma, namještanja žbica, podmazivanja lanaca itd., a oni koji nemaju vlastiti bicikl, mogu ga unajmiti u hostelu Samobor.

Šišmiš i Krpelj

Dosad su postojale dvije zahtjevne biciklističke rute unutar Parka prirode Žumberak, no koristili su ih znalci i profesionalci spremni za izniman fizički napor. Nove biciklističke rute osmišljene su na prijedlog članova brdskobiciklističkih klubova Šišmiš i Krpelj koji odlično poznaju teren te s ciljem da se povežu kulturne, gastronomske i prirodne znamenitosti samoborskog područja.

– Dugoročni nam je cilj biciklistički povezati Samobor sa Zagrebom. Grad Samobor rješava sporne imovinsko-pravne odnose krčenja poljskog puta uz cestu “betonku” do Svete Nedelje. Kad se taj dio uredi, Sveta Nedelja rješavat će daljnji put, a ideja je da ruta ide zaobilazno preko Strmca do Podsuseda, a zatim se nastavlja na nasip, s obzirom na to da i Grad Zagreb sa svoje strane razvija Greenway – kaže Martina Paladina i dodaje da su članovi brdskobiciklističkih klubova dugo pokušavali dobiti trasu kojom je nekada vozio Samoborček, no bezuspješno.

PODIJELI