PODIJELI

U suradnji Centra za ženske studije s Hrvatskim novinarskim društvom, u okviru projekta ‘Digitalizacija odabrane građe Marije Jurić Zagorke’, stvorena je digitalna zbirka osobnih dokumenata i pisma Marije Jurić Zagorke , zapisnika Hrvatskog novinarskog društva i Zakonske odredbe o novinarima i novinarskom radu.

Hrvatska novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka osoba je od iznimne važnosti za žensku povijest i građa koja prati njezin život i rad predstavlja važan doprinos kulturi u kojoj je Zagorka našla načine za popularizaciju emancipacijskih i feminističkih ideja koje su utjecale na ciljanu publiku i doprinijele modernizacijskim promjenama u položaju žena u prvoj polovici 20. stoljeća, ali i razvoju novinarske profesije.

Stoga je poseban naglasak na Zagorkin angažman oko socijalnih i radnih prava novinara za koje se, članstvom u Hrvatskom novinarskom društvu, zalagala.

Digitaliziranjem, zaštićena je građa izložena propadanju, te će se omogućiti uspješan nastavak niza istraživačkih i obrazovnih aktivnosti za stručnu i širu domaću i međunarodnu javnost, ali i za popularizaciju novinarskog rada Marije Jurić Zagorke i ženske povijesti kao nepravedno zanemarenog udjela u kulturi Hrvatske.

Digitalizirano i obrađeno digitalizirano gradivo (uz uvod i popis dokumenata i zapisnika na hrvatskom i engleskom jeziku) Arhivski fond Marije Jurić Zagorke nalazi se na mrežnoj stranici Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke www.zagorka.net.

 

PODIJELI