PODIJELI

Zagrebačka županija u 2017.godini za programe u kulturi izdvojit će 2.197.200 kuna. Temeljem javnog natječaja, koji je objavljen početkom ožujka, dodijelit će se 289.500 kuna za 12 programa iz knjižnične djelatnosti. Dodijeljena sredstva namijenjena su uglavnom za nabavu novog fonda zavičajnih zbirki.

Inače, na području Zagrebačke županije u 2014. godini započela je s radom jedna nova knjižnica u Općini Marija Gorica gdje je sredstvima Ministarstva kulture, Zagrebačke županije i Općine obnovljena zgrada stare škole, opremljen prostor te, osnovana ustanova.

Za 55 programa iz izdavačke djelatnosti dodijeljeno je 326.000 kuna. Sufinanciraju se pojedina izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu, programi pretiska značajnih djela tematski i autorski vezanih za područje Županije, književna izdanja neprofitnih organizacija ili društava, te izdanja novih kvalitetnih i značajnih suvremenih pisaca s područja Zagrebačke županije.

Za 81 manifestaciju u kulturi dodijeljeno je 872.500 kuna. To su uglavnom neprofitni programi u kulturi, te tradicionalne priredbe i manifestacije od značaja na županijskoj, odnosno državnoj razini.

Dodijeljenih 434.200 kuna za muzejsko–galerijsku djelatnost namijenjena su praćenju otkupa djela, za manje restauratorske zahvate i zaštitu postojećeg fundusa, informatizaciju, programe istraživanja, izložbe i slične projekte. Također, potpomažu se istraživački i zaštitni radovi na više lokacija na području Županije. Među njima su i dvije lokacije u Općini Brdovec – Križ Brdovečki i Drenje-Laduč, gdje su ostvarena značajna arheološka otkrića.

Za 48 programa iz amaterizma osigurano je 275.000 kuna. Sredstva su usmjerena većim dijelom na praćenje rada kulturno umjetničkih društava, amaterskih kazališta, folklornih i glazbenih društava, kulturnih udruga mladih i amaterskih likovnih sekcija.

PODIJELI