PODIJELI

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je natječaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu 382 vojnika/mornara te 15 časnika, doktor/doktorica medicine.

Kandidati/kandidatkinje za vojnika/mornara u vojničku službu primaju se na četiri godine (s mogućnošću produženja službe), a početak službe je 26. rujna 2017. godine.

Također, za časnike, doktore/doktorice medicine, u djelatnu vojnu službu primaju se kandidati sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

Na natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu, mogu se prijaviti kandidati koji zadovoljavaju opće Uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama RH te posebne uvjete, i to srednju stručnu spremu, najviše navršenih 27 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Kandidati/kandidatkinje podnose prijave Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta ili Središnjici za upravljanje osobljem.

Prijave predajte na vrijeme

Kandidati/kandidatkinje sa završenim dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ili odsluženim vojnim rokom vlastoručno potpisane prijave trebaju predati u roku od 30 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati/kandidatkinje će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu.

Na natječaj za časnike, doktore/doktorice medicine mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH, te posebne uvjete i to najviše navršenih 30 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili najviše navršenih 29 godina života do kraja 2017. za kandidate koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužili vojni rok.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Ministarstva obrane, Uprava za ljudske resurse, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Stančićeva 6.

Detaljne uvjete natječaja provjerite ovdje.

PODIJELI