PODIJELI

Potpore mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva za uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac).

Na temelju ‘Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018.godine’ raspisan je Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017.godini.
Pod potporama se podrazumijeva subvencioniranje troškova hranjenja svinja, veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, popravak ograde, izgradnju i održavanje hranilišta i prasilišta, obilježavanje i kastriranje svinja, te ostale troškove.

Korisnici mogu ostvariti 500 kn po grlu svinje, ali ne više od 37.500,00 kuna po jednom korisniku i 300  kn po grlu konja, ali ne više od 5 tisuća kuna po korisniku.

Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
– imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
– životinje moraju biti upisane u JRDŽ ( Jedinstveni Registar domaćih životinja);
– imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu.

 

 

PODIJELI