PODIJELI

Zbog uvođenja novog Poreza na nekretnine iz Grada Velike Gorice pozivaju sve vlasnike nekretnina, porezne obveznike, da dostave podatke o stambenim, poslovnim prostorima te neizgrađenim građevinskim zemljištima.

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine, broj: 115/16.) koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine, propisano je da se od 01.01.2018. godine  uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona o lokalnim porezima, porez na nekretnine obračunavati će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.
Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja (Ks) i koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

Kako su zakonom jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti obrasce – stambeni prostor, poslovni prostor i neizgrađeno građevinsko zemljište.

Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

Sve informacije možete pronaći ovdje.

 

PODIJELI