PODIJELI

Srpanj obilježavaju vrlo visoke temperature zraka koje su se kretale između 31 i 35 stupanj Celzijus, pa je većina sorata početkom tjedna počela ulaziti u fazu dozrijevanja grožđa što se očituje u promjeni boje i šara ili mekšanju bobica.

U ovoj razvojnoj fazi preporučujemo preventivnu zaštitu zone grožđa pripravcima protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Switch 62,5 WG (karenca21 dan), Teldor SC 500 (karenca 21 dan), Done (karenca 21 dan), Cantus (karenca 28 dana).

Vremenske prilike tijekom srpnja u slabije zaštićenim nasadima pogodovale su razvoju pepelnice pa je u vinogradima s vidljivim simptomima moguća primjena fungicida Luna Experience SC (karenca 14 dana) ili Dynali (karenca 21 dan).

Treba voditi računa i o pojavi pepelnice na sortama kasne epohe dozrijevanja kod kojih je još moguća zaraza. Važno je redovito provoditi vizualne preglede zone grožđa, a pozornost usmjeriti na grozdove koji su više okrenuti prema unutrašnjosti trsa i koji su zaštićeni lišćem.

U slučaju zaraza treba koristiti jedan od dozvojenih pripravaka, vodeći računa o propisanim karencama: Luna Experience SC (karenca 14 dana), Dynali EC (karenca 21 dan), Collis SC, Kusabi (karenca 28 dana).

Opasnost od zaraze plamenjačom grožđa je prošla.

Obilaskom vinograda počeli su biti vidljivi trsovi zaraženi fitoplazmama, pa stoga i ovom prilikom podsjećamo na obavezno provođenje mjera propisane Naredbom o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/2017).

Zaražene trsove potrebno je iskrčiti iz vinograda, a o pojavi simptoma obavijestiti fitosanitarnog inspektora, Zavod za zaštitu bilja – HCPHS ili Savjetodavnu službu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, a primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

PODIJELI