PODIJELI

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije poziva Vas na 9. manifestaciju ‘Kosci za kosce’ koja će se održati u subotu 5. kolovoza s početkom u 17 sati na Odranskom polju u Selcu kraj Veleševca (kod lovačkog doma LD-a Patka).

Očekuje vas predstavljanje rezultata istraživanja ptice kosac u Odranskom polju, prikaz košnje ručnim kosama, vožnja konjskim zapregama. Svi posjetitelji moći će se okušati u natjecanju u košnji ručnom kosom.

-Cilj manifestacije je očuvanje kosca (Crex crex), jedne od najugroženijih ptica Europe, ukazati na važnost očuvanja livada košanica kao prirodnog staništa ptice kosac te edukacija lokalnog stanovništva o načinu i terminu košnje prilagođenom toj vrsti. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti na ovim prostorima usko je povezano s očuvanjem života na selu i institucionalnoj podršci ruralnom opstanku i razvoju.
Ptica kosac, specifična je po tome što se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa. Stoga uz zarastanje livada, ugroženost za ovu vrstu predstavlja i prerana košnja, košnja brzom mehanizacijom te kružna košnja od ruba prema sredini polja. Opstanak kosca ovisi o ljudima, koscima livada. Zbog toga su kosci, i ptica i čovjek svojevrsni simbol suživota prirode i ljudi-poručuju organizatori.

Kosac (Crex crex) je velik kao grlica, perje mu je tople smeđe boje, a noge relativno duge i snažne. Kosci žive vrlo skrovito i rijetko se mogu vidjeti, svoju prisutnost mužjaci odaju noćnim pjevom ’kreks-kreks’ koje podsjeća na zvuk brušenja kose (od tuda mu i ime), a za tihih noći čuje se na udaljenosti i do 1 kilometar. Odransko polje još uvijek sadrži očuvane vlažne travnjake na relativno velikoj površini što je rijetkost u Europi. Ovi vlažni travnjaci upravo su jedno od najvažnijih staništa kosca te predstavljaju jedno od deset prirodnih europskih gnjezdilišta ove vrste.

U sklopu manifestacije održat će se sastanak Suradničkog vijeća za područje Odranskog polja i Turopoljskog luga u Zagrebačkoj županiji. Suradničko vijeće je savjetodavno tijelo kroz čiji se rad jača uloga u planiranju i odlučivanju korisnika prostora Odranskog polja i Turopoljskog luga.

Manifestaciju organizira Javna Ustanova Zeleni prsten u suradnji s Općinom Orle, KUD-om ‘Veleševec’, KUD-om ‘Posavec’ Dubrovčak Lijevi i Topolje, LD ‘Patka’ Orle, Plemenitom opčinom turopoljskom, Središnjim savezom uzgajivača konja hrvatski posavac i udrugama uzgajivača hrvatskog posavca s područja Zagrebačke županije.

PODIJELI