PODIJELI

Na temelju direktive Glavnog stožera HV-a Oluja-1, Zapovjedništvo Zbornog područja Zagreb dovršilo je 1. kolovoza zapovijed za napad.

Operacija se planirala provesti u dvije etape s postojećim snagama i predviđenim ojačanjima. U prvoj, dvodnevnoj etapi, glavne snage ZP trebale su odsjeći Petrinju, uništiti ili natjerati na bezuvjetnu predaju okružene srpske snage i osloboditi Petrinju. Pomoćne snage ZP trebale su na pravcu od Sunje preko sela Mračaj osloboditi Kostajnicu.

U drugoj, također dvodnevnoj etapi, planirano je glavnim snagama ZP preko sela Maja osloboditi Glinu, a potom izbiti na crtu od sela Obljaj do sela Žirovac radi spajanja sa snagama 5. korpusa ABiH. Nakon prestrojavanja snaga i uništavanja ostataka Banijskog korpusa na području Zrinske gore trebalo je izaći na državnu granicu i prijeći u obranu.

S obzirom na postavljene zadaće jasno se izdvajaju tri pravca djelovanja: prema Kostajnici, prema Petrinji i prema Glini. Za napad prema Kostajnici u širem području Sunje prikupljene su snage domicilne 17. domobranske pukovnije, 103. i 151. brigade. Za zadaću odsijecanja i oslobađanja Petrinje angažirane su snage 2. gardijske brigade HV-a, 57. brigade HV-a te 12. i 20. domobranske pukovnije HV-a. Za napad prema Glini angažirane su snage 153. brigade HV-a i 20. domobranske pukovnije HV-a. U drugoj fazi operacije planirano je uvođenje drugog bojnog postroja i iskorištavanje postignutog uspjeha.

Na pravcu od Sunje prema Kostajnici trebalo je uvesti 1. domobransku i 140. domobransku pukovniju, te 3. bojnu 102. brigade HV-a. Na pravcu prema Glini i Dvoru na Uni planirano je uvođenje 101., 102., 148. i 149. brigade HV-a.

U zapovijedi je planirana uporaba 125. domobranske pukovnije HV-a, no ona je dan kasnije dobila bojnu zadaću od Zapovjedništva Zbornog područja Bjelovar, što znači da je u tom vremenu stavljena pod zapovijedanje istog. Ostale snage Zbornog područja Zagreb: 202. topničko-raketna brigada, Izvidničkodiverzantska satnija, 67. bojna Vojne policije, 252. samostalna satnija veze, 502. mehanizirana satnija ABKO, bojna 33. inženjerijske brigade, 31. inženjerijska bojna, 36. inženjerijskopontonirska bojna i 1. riječni zdrug Sisak, bile su angažirane na ostalim zadacima vezanim za operaciju, od protuzračne zaštite vitalnih vojnih objekata i infrastrukture grada Zagreba i Siska do inženjerijskog osiguranja operacije.

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Zagrebačkog lista.

PODIJELI