PODIJELI

Grad Zagreb upoznat je s problemom spaljivanja otpada na lokaciji jezera Savica – Šanci te je u vezi s tim Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Inspekciji zaštite okoliša, upućen dopis, s obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o emisiji štetnih plinova u okoliš, odgovor je Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet upućen “samo” sedam dana nakon otkrića iznimno opasnog ilegalnog deponija i spalionice smeća u zaštićenom krajobrazu, zbog čega su, među ostalim, vatrogasci u samo posljednjih šest mjeseci intervenirali čak 22 puta!

‘Biznis’ ide neometano

No, kako su se reporteri Zagrebačkog lista uvjerili, i nakon napisa o poigravanju s iznimno opasnom eko bombom, ali i dobro uhodanom poslu u kojem se na otvorenom i na “divlje” zbrinjava čak i opasan, infektivni medicinski otpad – nitko od nadležnih institucija nije reagirao. Ponovnim posjetom ilegalnom deponiju u zaštićenom krajobrazu na jezerima Savice, uvjerili smo se da “obrtnici” i vlasnici brojnih tvrtki i dalje dovoze smeće koje u svojevrsnom industrijskom pogonu na “crno” donosi zaradu skupini “poduzetnih” Roma, i to, kako se dokazalo, najmanje 200 kuna po kombiju smeća – odnosno i do 3000 kuna dnevno.
Iako nadležne institucije nisu zatvorile divlji deponij, ne može se reći da nakon otkrića Zagrebačkog lista nisu reagirale. Barem su to učinile dopisom u kojem “detektiraju” stanje i navode da se “provodi nadzor” divljeg smetišta i spalionice na otvorenom koja, kako nam je potvrđeno, postoji najmanje godinu dana, što dokazuju i višemetarske naslage nakupljenog smeća koje se već odavno urušava u jezero.

EKO BOMBA NA SAVICI: Čak 22 požara smeća u šest mjeseci, a nitko ne reagira!

“Tijekom nadzora lokacije, utvrđeno je da je riječ o k. č. 2870/1, k. o. Žitnjak, u naravi šuma i put veličine 131.321 m². Uvidom u posjedovni list Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, broj 2275, utvrđeno je da je čestica u korištenju Grada Zagreba, dok je status vlasništva točne mikrolokacije spaljivanja otežano utvrditi, s obzirom na to da se ista sastoji od nekoliko desetaka manjih parcela. Na dijelu navedene čestice obavlja se odlaganje različite vrste otpada, pretežito otpadnog građevnog materijala”, navodi se u odgovoru grada u kojem se navodi “stroge” mjere zaštite čestice u korištenju “Grada Zagreba”.

Tekst u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju Zagrebačkog Lista.

PODIJELI