PODIJELI

Okrugli stol na temu Uloga odvjetnika u mirenju i sinergija parničnog odvjetništva i odvjetništva u mirenju održat će se u utorak, 17. listopada 2017.

Okrugli stol će se održati u 12.00 sati u prostorijama Hrvatske udruge za mirenje, Teslina 1.

Cilj okruglog stola je ukazati stvarnu ulogu odvjetnika u mirenju i njihovo pozitivno iskustvo u postupcima mirenja. Mirenje može zauzeti i sve više zauzima ravnopravno mjesto u rješavanju sukoba i sporova te postaje sve važniji dio ukupnih odvjetničkih usluga.

Dijeljenje iskustava među odvjetnicima o mirenju dat će odgovore na brojna pitanja, pa tako i na pitanje može li se izvansudsko rješavanje sporova uspješno uklopiti u odvjetničku karijeru i kako mirenje utječe na profitabilnost odvjetničke profesije; koje su prednosti koje mirenje pruža odvjetnicima u ostvarivanju interesa njihovih stranaka te koji su razlozi sve većeg prihvaćanja mirenja među odvjetnicima kao pravnim profesionalcima; na koji način mirenje omogućuje kvalitetniju odvjetničku uslugu strankama i kako odvjetnici svojom ulogom u mirenju mogu ostvariti osobno i profesionalno zadovoljstvo.

Rasprava na okruglom stolu usmjerena je i na ključnu ulogu odvjetnika u prevenciji sukoba, komunikaciji, traženju rješenja i transformiranju konflikta, zatim, na učinkovite tehnike u mirenju vezano za zastupanje stranaka, na pitanja i odgovore kako reagirati na spor, kako se pripremiti za mirenje te na koji način sudjelovati i kako zastupati stranke u postupcima mirenja.

Izravni sudionici Okruglog stola su:

Vesna Alaburić, odvjetnica u Zagrebu, Anić Ruđer, odvjetnik u Zagrebu, Iva Buljan, povjerenica za mirenje na Trgovačkom sudu u Zagrebu, Vlatka Cikač, odvjetnica u Zagrebu, Tamara Dolgoš Kos, odvjetnica u Zagrebu, Kristina Gogić, savjetnica pučkog pravobranitelja za pravna pitanja, Tanja Hučera, sutkinja i voditeljica Službe za mirenje na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Boris Jukić, odvjetnik u Zagrebu, Vesna Jurički, odvjetnica u Zagrebu, Ana-Marija Kajić, odvjetnica u Zagrebu, Renata Košir Skračić, sutkinja i izmiriteljica na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Vesna Kovačević Fras, odvjetnica u Puli, Sonja Majetić Pavlinić, odvjetnica u Zagrebu, Stipanka Mandac, odvjetnica u Zagrebu, Sanja Matovina Lulić, odvjetnica u Zagrebu, Tin Oraić, odvjetnik u Zagrebu, Danijel Pribanić, odvjetnik u Zagrebu, Zrinka Prlić, odvjetnica u Zagrebu, Kristina Raguž Mandurić, odvjetnica u Zagrebu, Lejla Ritoša Horvat, odvjetnica u Zagrebu, dr. sc. Srđan Šimac, predsjednik HUM-a i sudac Visokog trgovačkog suda RH, Sanja Tafra, predsjednica Centra za mirenje Hrvatske odvjetničke komore i odvjetnica u Zagrebu, Nataša Tatarić, odvjetnica u Zagrebu, kao i svi zainteresirani odvjetnici, suci, izmiritelji koji će razmjenom iskustava učiniti raspravu na okruglom stolu zanimljivom i konstruktivnom.

Moderator okruglog stola je Petar Petrić, odvjetnik i izmiritelj.

Teme panela – okruglog stola prilagođene su aktualnim hrvatskim prilikama, ali i svjetskim trendovima u mirenju i ulozi odvjetništva u mirenju. Sudionici okruglog stola slobodni su u naglašavanju i razradi onih tema koje se pojedinom sudioniku čine osobito važnim za uspjeh rasprave i okruglog stola te realizaciji ciljeva koji će biti definirani kroz raspravu.

Sadržaj i prijedlog tema okruglog stola

1. Otvaranje i uvod u teme okruglog stola
2. Različite uloge odvjetnika u mirenju
3. Razvoj mirenja u smjeru ravnopravnog načina rješavanja sporova odnosno prevencije nastanka sporova.
4. Mirenje kao sve važniji dio odvjetničkih usluga
5. Odvjetnici kao pokretači mirenja
6. Iskustva odvjetnika u mirenju
kako do pozitivnih iskustava i rezultata u mirenju
problemi odvjetnika u mirenju u sudu i izvan suda
7. Kako mirenje može pružiti kvalitetniju odvjetničku uslugu strankama
8. Razlozi sve većeg prihvaćanja mirenja među odvjetnicima kao pravnim profesionalcima
9. Kreiranje uspješne izmiriteljske prakse
10. Mogu li odvjetnici u mirenju ostvariti profesionalno zadovoljstvo veće od zadovoljstva koje pruža pobjeda u sporu
11. Kako se kvalitetno pripremiti za mirenje te kako sudjelovati u postupcima mirenja
12. Jesu li odvjetnici bolji izmiritelji ili su bolji zastupnici – savjetnici u mirenju
13. Koje vještine su potrebne odvjetnicima za uspješno zastupanje u mirenju
14. Procjena rizika pokretanja i vođenja spora i procjena rizika pokretanja i vođenja postupka mirenja
15. Tehnike pregovaranja odvjetnika u mirenju
16. Učinkovite tehnike u mirenju vezane uz zastupanje stranaka
17. Što odvjetnici mogu pružiti mirenju, a što mirenje daje odvjetnicima
18. Etika u mirenju i odvjetnička etika u sudnici i izvan nje – da li su kompatibilne
19. Što suci, što izmiritelji, a što stranke očekuju od odvjetnika u parnici te u mirenju
20. Jesu li svi sporovi pogodni za mirenje i u kojim sporovima mirenje postiže najbolje rezultate
s gledišta sudaca
s gledišta odvjetnika
21. Utjecaj moderne tehnologije i umjetne inteligencije na efikasnost i uspjeh mirenja
22. Različita lica mirenja: mirenje u obitelji, školi, zdravstvu, turizmu, među susjedima, u oružanim snagama, radnoj sredini, lokalnoj zajednici
23. Uloga odvjetnika u upoznavanju javnosti s mirenjem i drugim ADR postupcima
24. Kako odvjetnici mogu mirenje približiti poslovnoj zajednici
25. Pro bono program – pružanje usluga mirenja u sporovima male vrijednosti ili drugim vrstama sporova – može li pomoći širenju mirenja ili ima suprotan učinak
26. Suradnja parničnih odvjetnika i odvjetnika u mirenju
27. Tranzicija parničnog odvjetništva u odvjetništvo u mirenju – od parničnog odvjetnika do savjetnika u mirenju
28. Rasprava i zaključci okruglog stola s prijedlogom za realizaciju zaključaka
29. Zatvaranje okruglog stola

PODIJELI