PODIJELI

U velikoj sjedničkoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, u četvrtak 19. listopad u 13 sati bit će predstavljena knjiga o za Hrvatsku izuzetno vrućoj temi, koja je zapravo vruća i vrela već više od pola stoljeća.

Kniga akademkinje Alice Wertheimer-Baletić “Demografska teorija, razvoj stanovništva Hrvatske i populacijska politika”, izbor je radova naše ugledne znanestvenice koaj se se ovom temu istražuje već više od pola stoljeća. Njezinoj su knjizi suizdavači HAZU i Izdavačka kuća “Meridijani”. O knjizi će uz autoricu govoriti i akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU, akademik Dragutin Feletar, prof. dr. sc. Anđelko Akrap i doc. dr. sc. Stjepan Šterc.

U knjizi je izbor radova akademkinje Alice Wertheimer-Baletić objavljenih u znanstvenim edicijama u razdoblju od 1960-ih godina do sadašnjih dana. Osim što daje pregled sadržaja tada značajnih demografskih tema, tu je i uvid u razvoj demografskih istraživanja, u perspektive razvoja stanovništva Hrvatske, uz sistematizaciju demografskih znanja i primijenjenih metoda demografske analize.

Projekcije stanovništva sadržane u tim radovima,, agregatne i strukturne, potvrdio je stvaran razvoj stanovništva Hrvatske. Projekcije stanovništva iz 1960-ih kao i one iz početka 1980-ih godina, upozorile su na demografske promjene koje će se, “ako se ništa ne poduzme u domeni populacijske politike”, kako se nagalašavalo, dogoditi u demografskim procesima razvoja našeg stanovništva. One jasno pokazuju kakve će promjene u razvoju stanovništva Hrvatske, ukupne i strukturne, nastupiti za dvije, tri ili više decenija (npr. u domeni radne snage) ukoliko se ne poduzmu potrebne mjere stimulativne populacijske politike. Sadašnje demografske prilike u Hrvatskoj s krajnje nepovoljnom demografskom bilancom, s visokim stupnjem ukupne i parcijalne depopulacije njenih sastavnica (prirodne i osobito migracijske depopulacije), s uskom povezanošću razvoja stanovništva i ukupnog razvoja zemlje, uz promjene demografskih struktura koje ubrzano vode smanjivanju mladih i povećanju staračkog stanovništva itd., potvrđuju tadašnje rezultate projekcija stanovništva Hrvatske napose za razdoblje nakon 1990-ih godina i u 21. stoljeću.

Utjecaj ratne agresije na Hrvatsku početkom 1990-ih godina, djelovao je u tom okviru kao jak stimulirajući čimbenik ukupne depopulacije našeg stanovništva. Gledano u europskim razmjerima, demografski pokazatelji za Hrvatsku već su vrlo rano, krajem 1960-tih i početkom 1970-tih godina, pokazivali depopulacijske tendencije, koje su tijekom posljednjih 25 godina postale bitno obilježje razvoja stanovništva Hrvatske. Analizirajući retrospektivni razvoj hrvatske demografije i demogeografije može se ustvrditi da je ova znanost i u Hrvatskoj rano dosegla visoke domete, u rangu zapadnoeuropske i američke demografije. Za takav razvoj najzaslužnija je upravo akademkinja Alica Wertheimer-Baletić, koja je kao doajen i utemeljitelj suvremene hrvatske demografije bila glavna nositeljica transfera demografskih teorija i metodologija iz svijeta u Hrvatsku, ali i kreator osnova razvoja demografije u našoj zemlji.

Brojne studije i radovi sabrani na jednom mjestu, ukazuju na značenje akademkinje Wertheimer-Baletić u razvoju demografskih teorija, ali osobito i u praćenju stanja i procesa kroz koje je prolazilo stanovništvo Hrvatske i okruženja od Drugog svjetskog rata do danas. A s obzirom na nepovoljna kretanja u našoj zemlji po ovom pitanju, zorna je i aktualnost ove knjige i za naredna desetljeća.

PODIJELI