PODIJELI

Tijekom 2016. godine obavljeno je 2.010.172 redovna tehnička pregleda vozila. 442.267 vozila nije zadovoljilo na pregledu, a na njima je utvrđeno 1.528.628 različitih neispravnosti, odnosno 3,46 neispravnosti po svakom neispravnom vozilu.

Najveći broj neispravnosti utvrđen je na sustavu za kočenje (426.766 različita nedostataka na ukupno 144.091 vozilu), potom svjetlosno signalnoj opremi (368.496 nedostatka na 174.228 vozila), elementima ovjesa, osovinama i kotačima (199.573 nedostatka na 79.417 vozila) i tako dalje.

Centar za vozila Hrvatske d.d. stoga nastavlja inicijativu Ispravno je sigurno novom kampanjom koja ističe kako neispravnosti vozila najčešće nisu lako uočljive. Inicijativa naglašava važnost redovitog održavanja vozila, s naglaskom na pregled unutrašnjosti vozila, jer nefunkcionalnost nekih dijelova može dovesti do ozbiljnih problema u vožnji i teških posljedica.

Svrha tehničkih pregleda vozila jest utvrditi nedostatke na vozilu koji mogu utjecati na sigurnost vozila, putnika u njemu, kao i ostalih sudionika u prometu. Osim toga, tehnički pregled vozila ima zadaću osigurati i ekološku podobnost vozila, odnosno adekvatnu zaštitu okoliša. Prilikom tehničkog pregleda vozila se također utvrđuje je li vozilo opremljeno propisanom opremom i uređajima, njihova ispravnost te udovoljavaju li oni uvjetima iz propisa za sigurno sudjelovanje u prometu.

Iz navedenog je vidljivo da tehnički pregled vozila nikako nije dodatni trošak, već ulaganje u sigurnost, a time i čuvanje zdravlja i života ljudi koji njime putuju, kao i drugih sudionika u prometu kao što su pješaci, biciklisti, drugi vozači i njihovi suputnici…
Na Facebook stranici kampanje Ispravno je sigurno vlasnike vozila informira se o pozitivnim propisima te načinima preventivnog djelovanja na smanjenje broja neispravnih vozila.

PODIJELI