PODIJELI

Poliklinika Breyer pruža stručnu uslugu medicinsko biokemijskih i mikrobiološko parazitoloških analiza.

Ukazano povjerenje korisnika usluga opravdavamo najvišom razinom profesionalne brige o zdravlju i izgradnjom trajnog odnosa uzajamne suradnje u savladavanju svih eventualnih zdravstvenih tegoba korisnika usluga.

Naš je cilj trajno održavanje njihovog punog povjerenja u Polikliniku Breyer. Svaki dolazak treba stvoriti preporuku za buduće posjete.



Naše osoblje je visoko obrazovano, stručno, profesionalno, ljubazno i diskretno, a oprema s kojom radimo je suvremena, visokokvalitetna. Svo osoblje uključeno u aktivnosti ispitivanja upoznato je s dokumentacijom o kvaliteti i u svako doba provodi politiku kvalitete i napisane postupke i radne upute.
Poštujemo sve zakonske i etičke norme u odnosima s korisnicima usluga i zaposlenicima.

Trajno istraživanje mogućnosti za daljnja poboljšavanja je ideja i praksa koja nas motivira a sve za dobrobit o skrbi za korisnike usluga.



Dosljedno ispunjavanje zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO 15189 obveza je Uprave Poliklinike i svih zaposlenih u Poliklinici Breyer.

Napravite osnovne pretrage (Osnovni sistematski) i mirno dočekajte predstojeće blagdane!



Kako se najbolje pripremiti za laboratorijski osnovni sistematski pregled i koje je naše radno vrijeme možete provjeriti na našim stranicama.

Laboratorisjki osnovni sistematski pregled je dobila Barbara Labrović.

Svoje podatke pošaljite na e-mail adresu [email protected]

 

PODIJELI