PODIJELI

Gradska plinara Zagreb u suradnji s Hrvatskom poštom sutra, 15. prosinca, počinje očitavati plinska brojila.

Očitanje će trajati do 15. siječnja 2018., radnim danom i subotom od 8 do 20 sati, a očitači su kupcima dužni pokazati svoju službenu iskaznicu prilikom ulaska u objekt gdje se nalazi mjerno mjesto.

Gradska plinara Zagreb, kao operator distribucijskog sustava, prema Zakonu o tržištu plinom obvezna je u navedenom razdoblju provesti godišnje očitanje potrošnje plina na svim obračunskim mjernim mjestima na svom distribucijskom području.

Istim Zakonom kupci su ovlaštenim osobama obvezni omogućiti pristup obračunskom mjernom mjestu. Onemogućavanje očitanja predstavlja prekršaj i podliježe novčanim sankcijama.

O točnom terminu očitanja kupci će pravovremeno biti obaviješteni putem obavijesnih letaka dostavljenih u poštanske sandučiće i na oglasne ploče u objektima stanovanja.

Gradska plinara Zagreb moli sve kupce da djelatnicima Hrvatske pošte omoguće nesmetano očitanje.

PODIJELI