PODIJELI

Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 28. prosinca 2017. godine donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici  Hrvatskoj  kojom je za 8 gradova i 15 općina s područja Zagrebačke županije te za Županijsku upravu za ceste osigurana pomoć u ukupnom iznosu od 3.974.893 kuna.

Ukupno prijavljena šteta za Zagrebačku županiju u 2017. godini po svim elementarnim nepogodama (mraz, tuča, olujni i orkanski vjetrovi, suša) iznosi 95.982.675,86 kuna.

Pomoć se  daje u postotku od potvrđene štete na obrtnim sredstvima u poljoprivredi u postotku od 5,4 potvrđene štete što iznosi za Zagrebačku županiju ukupno 3.850.883 kuna.

Za stambeno građevinske objekte fizičkih osoba  u postotku od 21 od potvrđene štete što iznosi za Zagrebačku županiju 95.517 kuna.

Za komunalnu i cestovnu infrastrukturu u postotku od 21 od potvrđene štete što iznosi za Zagrebačku županiju 28.493 kuna.

Na području Zagrebačke županije pomoć su ostvarili proizvođači i fizičke osobe iz gradova i općina vidljivih u tablici, a gradonačelnici i načelnici su dužni odmah po prijemu sredstava pomoći, isplatiti ih krajnjim korisnicima. Sredstva pomoći za štete na županijskim cestama doznačit će se Zagrebačkoj županiji koja će novčanu pomoć proslijediti Županijskoj upravi za ceste.

Županijska povjerenstva zbrojna izvješća o upotrebi dostavljenih sredstava za županiju u cjelini, te za gradove/općine kojima je dodijeljena pomoć Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda dostavit će najkasnije 30 dana od primitka sredstava iz državnog proračuna.

Inače, Vlada RH temeljem spomenute Odluke jedinicama lokalne uprave i županijama isplatiti će ukupni iznos od 99.513.977  a ukupna prijavljena šteta iznosi 3,5 milijardi kuna.

(ZŽ)

PODIJELI