PODIJELI

Specifičnost su pripremljene izjave kojima investitor ili projektant mogu zatražiti od stranaka u postupku mišljenje o namjeravanoj gradnji bez poziva Upravnog odjela, a time se maksimalno ubrzava postupak ishođenja građevinske. 

Za samo 11 dana u Samoboru ćete izvaditi građevinsku dozvolu. To je najkraće vrijeme u Hrvatskoj, sukladno podacima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za gradove koji su u sustavu e-dozvole. Samoborski Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju informira građane o uvjetima gradnje na određenoj lokaciji te stoji na raspolaganju investitorima i projektantima kako bi ih uputio koje posebne uvjete trebaju ishoditi prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Mamac za investitore

Specifičnost su pripremljene izjave kojima investitor ili projektant mogu zatražiti od stranaka u postupku mišljenje o namjeravanoj gradnji bez poziva Upravnog odjela. Time se maksimalno ubrzava postupak ishođenja građevinske dozvole.

Brži postupak izdavanja dozvole zasigurno privlači nove investitore, no nisu zanemarive ni olakšice koje Grad daje. Tako će investitori koji grade proizvodne građevine biti u potpunosti oslobođeni plaćanja komunalne naknade komunalnog doprinosa, kako bi se dodatno potaknula nova ulaganja.

Poticana gradnja

Svim je građanima omogućena obročna otplata, a oni koji će iznos platiti jednokratno dobit će popust u iznosu od 10 %. Posebno se potiče gradnja niskoenergetskih kuća, za koju se komunalni doprinos umanjuje za 25 % te pasivnih kuća kod kojih se komunalni doprinos umanjuje za čak 50 %. U 2017. godini Grad Samobor izdao je ukupno 133 građevinske dozvole.

PODIJELI