PODIJELI

Od 1. veljače u pojedinim ulicama Gradske četvrti Sesvete mijenja se dan odvoza miješanog komunalnog otpada.

Usluga odvoza miješanog komunalnog otpada koja se do sad pružala utorkom ili srijedom, pružat će se četvrtkom u slijedećim ulicama:

MO Adamovec – ulica Trumbetašići, Blažerova ulica
MO Moravče – Budorova ulica, Benkova ulica
MO Jasenovec – Balšićeva ulica, Bazarotova ulica
MO Glavnica gornja – ulica Markovići
MO Glavnica donja – Bučijeva ulica
MO Blaguša – Žežljeva ulica, Combajeva ulica
MO Vurnovec – Krtakova ulica

Novi raspored rezultat je novih vozila Čistoće koja uslugu odvoza mogu od sada izvršavati i u navedenim ulicama gdje ranije to nije bilo moguće, piše sada.zgh.hr.