PODIJELI

Sva reciklažna dvorišta danas su otvorena do 14 sati.

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Još 1988. godine započelo se s odvojenim skupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard.

U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u deset reciklažnih i pet mobilnih reciklažnih dvorišta prikuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Adrese reciklažnih dvorišta i brojeve telefona na kojima možete dobiti dodatne informacije pronađite ovdje.