PODIJELI

U 1. razred osnovne škole dužna su upisati se djeca koja će do 1. travnja 2018. godine navršiti 6 godina života (zaključno s 31. ožujka 2018. godine).

Prije upisa u 1. razred dijete je dužno pristupiti postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja provodi stručno povjerenstvo škole koju će dijete pohađati prema upisnom području, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba.

Roditelj/skrbnik obvezan je dijete prijaviti nadležnom liječniku školske medicine koji je dužan utvrditi termin pregleda u ambulanti. Isto tako, roditelj/skrbnik obvezan je zatražiti termin pregleda u školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.

Za dijete koje nije školski obveznik, a tijekom 2018. godine navršit će 6 godina, roditelj/skrbnik može podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred, u područnom uredu gradske uprave, sukladno prijavi prebivališta/boravišta djeteta, najkasnije do 31. ožujka 2018. godine. Osim zahtjeva za prijevremeni upis, roditelj/skrbnik dužan je dostaviti mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2018. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole koju će dijete pohađati prema upisnom području, a koje će utvrditi naknadni termin pregleda.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:
1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u 1. razred
2. Rješenje u slučaju prijevremenog upisa djeteta u 1. razred.
Obavijest o upisu djece u 1. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba, kontakti osnovnih škola i nadležnih liječnika školske medicine bit će objavljeni na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje, područnih ureda Gradske uprave Grada Zagreba, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gradskom uredu za obrazovanje, 10 000 Zagreb, Ilica 25, broj telefona: 6100 554.