PODIJELI

Župan Zagrebačke županije Stjepana Kožić povukao je javne potrebe u socijalnoj skrbi, školstvu, sportu i tehničkoj kulturi nakon što rebalans žuapanijskoj proračuna za ovu godinu, a koji je predložio veći za 2,84 posto ili u iznosu od 10,3 milijuna kuna, većina nije prihvatila u četvrtak na 6. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Kožić je u obrazloženju povlačenja predloženih javnih potreba kazao da nakon konzultacija i češljanja zakonskih normi povlači predložene javne potrebe jer za njih nema sredstava. Dodao je da će tamo gdje su gradovi osnivači škola, u županiji biti moguće provesti javni natječaj da učenici na jesen dobiju besplatne udžbenike, ali je upitno hoće li to biti u popunosti za sve učenike u iznosu od 12 milijuna kuna.

Osim toga, nakon što također nije prošao prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Razvojne agancije Zagrebačke županije, župan je povukao odluku o imenovanju privremenog ravantelja javne ustanove županijske Razvojne agencije.

Inače, rebalans proračuna, koji je srušen sa 27 suzdržanih glasova od 51 nazočnog županijskog vjećnika, dok su 24 glasa bila za njega, najviše je trebalo profitirati gospodarstvo u županiji, koje je trebalo dobiti dodatnih 3,1 milijuna kuna, poljoprivreda 1,4 milijuna kuna, prosvjeta 1,3 milijuna kuna, Odjel za EU fondove 1,1 milijuna kuna itd.

Inače, županijski vjećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za ovu godinu, koji je prošli put skunut s dnevnog reda skupštine, kao i prijedlog Programa poticanja razvoja poljoprivrede u županiji.

Predsjednik Županijske skupštine Damir Mikuljan kazao je da je prijedlog Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna županije rezultat dogovora i suglasnosti predstavničke i izvršne vlasti u županiji, jer ‘dogovor kuću gradi’.

Međutim, kad je župan Kožić obrazložio predloženi rebalans proračuna za ovu godinu, jer ‘novaca ima’, HDZ je zajedno s koalicijskim partnerima zatražio stanku za dodatno usaglašavanje i zahvaljujući većini u Županijskoj skupštini srušio županov rebalans proračuna.

Prije toga na aktulanom satu se moglo čuti da će svih 25.526 učenika u županiji dobiti besplatno udžbenike 1. rujna za novu školsku godinu ili 470 kuna po učeniku. Nadalje, županija je, kako se čulo, osigurala tisuću kuna za svako novorođeno dijete u ovoj godini, ali se miješaju nadležnosti Grada Zagreba i županije, jer je prilikom podnošenja zahtjeva, za što je rok četiri mjeseca, važno mjesto prijavljenog boravaka.

Vjećnik Josip Držajić je apelirao da se osigura nazočnost lječnika na hitnoj pomoći u Zaprešiću, a ne da se korisnike upućuje na zvanje broja 112.

Kako se čulo, 32 jedinice lokalne samouprave u županiji imaju planove gospodarenja otpadom, a dvije nemaju, iako rade na njima, ali samo njih 10 ima prilagođene planove novim uvjetima gospodarenja optpadom na nivou države.