PODIJELI

Zbog redovnog godišnjeg održavanja električnih energetskih postrojenja, u ponedjeljak, 1. listopada, bez struje će biti pojedina područja pod nadzorom Elektre:

ELEKTRA ZAGREB

8 – 13 sati
Oranički odv., Lipički put, I. oranički odv., Vitoroški put, Kaljska, Kotarnica 20-28 par, 25-39 nep, Savska Opatovina 20-42 par, 19-31 nep

8 – 15 sati
S. Batušića 37-43 nep, Maršanići, I. Maršanići 2-4 par, 1-5 nep, Martinci, Peščanka, Svilkovići, Špansko 2-do kraja par, 3, 23-29 nep

8.30 – 15 sati
Glavna 2-8 par, 1-45 nep, Rožići

POGON SAMOBOR

8 – 10 sati
OREŠJE
Matije Gupca 1, 9 – 10 obje, Vladimira Nazora 1 – 17 nep, 4 – 20 par, Zagorkina ulica 29 – 55 nep, 26 – 52 par

9 – 11 sati
SAMOBOR
Stanka Vugrinca 2 – 4 par, Ivana Veroneka 1 – 11 nep, 2 – 14C par, Ivana Perkovca 122

11 – 14 sati
ŠIMRAKI
Šimraki 1 – 2/8 obje, 2A – 2C par, 20 – 25 obje

POGON SVETA KLARA

8.30 – 11.30 sati
BREZOVICA
Brezovička cesta od 100 – 116A par. od 123 – 125 nep.

11 – 15 sati
HUDI BITEK
Brezovička cesta od 124 – 130 par .od 139 – 149 nep. Grančarska od 7 – 29A nep. od 14 – 34 par. Grančarska od 1A – 1A nep. od 2A – 2A par.

POGON VELIKA GORICA

8 – 15 sati
KOZJAČA
ŠKOLSKA od k.br. 29-44a, BRANETINA I BUŽIN u cijelosti.

8.30 – 14
KRAVARSKO
TRG STJEPANA RADIĆA od k.br. 1-13 I VELIKOGORIČKA od k.br. 2-12, te od k.br. 1-7.

POGON ZAPREŠIĆ

8.30 – 11.30 sati
DONJA BISTRA
Bistranska ulica 7 – 23A nepar, Pešćenka ulica cijela osim KONZUMA

9 – 13 sati
ZAPREŠIĆ
Lužnička ulica 5 – 11 nep, 6, Mokrička ulica 1 – 29C nep, 2 – 18 par

POGON ZELINA

8 – 14 sati
JALES BREZNIČKI
prema Bedenici

8 – 13 sati
ŠĆEPANJE
Graberski

PODIJELI