PODIJELI

Ministarstvo poljoprivrede obavjestilo je o povlačenju i opozivu proizvoda – rajčica šljivar, svježa, nepakirana, LOT 38/4, podrijetlom iz Italije, radi utvrđene prisutnosti pesticida klorpirifosa.

Iz tvrtke Domovina Trade d.o.o. šturo su obavijestili kupce koji su istu rajčicu kupili u četvrtak, 20. rujna, na veletržnici i hladnjači tvrtke, da ju vrate.

No, uvjereni smo kako je ova vrsta rajčice prošla dva vikenda završila u mnogim kućanstvima i teško da će biti vraćena.

Iz ministarstva javljaju da je “distributer proizvoda iz Italije tvrtka ORTOPADOVA SAS, Padova, Italija, a proizvod na tržište RH stavlja subjekt u poslovanju s hranom DOMOVINA TRADE d.o.o., Zagreb.

Proizvod nije u skladu s Uredbm (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.”