PODIJELI

U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine poslovni prihodi Zagrebačkog holdinga realizirani su u iznosu od 848 milijuna kuna. U istom razdoblju rashodi iznose 747 milijuna kuna.

U financijskom poslovanju Društvo Zagrebački holding d.o.o. ostvario je gubitak od 62 milijuna kuna, pa kad se sve zbroji i oduzme ispada da je Holding u prvom polugodištu 2018. godine ostvario bruto dobit od 38 milijuna kuna, stoji u izvješću te najveće gradske tvrtke za poslovanje u prvih šest mjeseci ove godine.

Iza “međuizvještaja poslovodsta o poslovanju Holdinga” poslanom Zagrebačkoj burzi krije se niz drugih brojki koje ne ulijevaju optimizam. Primjerice, nakon izdvajanja ZET-a i Velesajma iz Holdinga, usporedni podaci za ovu i isto razdoblje prošle godine prilagođeno izlasku tih tvrtki, govore da je prihod manji nego lani i to za 16 milijuna kuna. Rashod je, pak, u istom usporedivom razdoblju povećan za isti iznos, oko 16 milijuna kuna. Glavne su uštede prema dostupnom izvješću u smanjenju financijskih rashoda ili kako stoji u izjavi predsjednice uprave Ane Stojić Deban, ” u prošloj godini uspjeli smo smanjiti financijske rizike. Za cijeli sustav naročito je bilo bitno refinanciranje obveznica izdanih 2007. godine na inozemnom tržištu kapitala, izdanjem obveznice na domaćem tržištu kapitala, no po bitno povoljnijim uvjetima”.

Smanjenje prihoda Debanica pravda kako su zbog “sezonske naravi određenih djelatnosti”, a u nastavku godine “očekujemo značajan rast prihoda. Prvenstveno se to odnosi na djelatnost upravljanja i održavanja javnih cesta”.

Zanimljivo je i obrazloženje većih rashoda nego lani. Naime, nije dovoljno 5006 zaposlenika Holdinga, već je trebalo uzimati dodatnu radnu snagu. Kako stoji u izvješću, za Holdingu su “materijalno najznačajnije ostvareni troškovi osoblja, koji su kroz dva usporedna razdoblja povećani uslijed zapošljavanja radnika koji su zbog potrebe organizacije rada bili ustupljeni Društvu putem agencija za privremeno zapošljavanje. Zapošljavanjem radnika na radnim mjestima za kojima postoji stalna potreba manje su realizirani troškovi najma radnika putem agencija za zapošljavanje”.

Holding navodi i značajan rast investicija “kako bi sugrađanima bilo bolje”. Tako je “u prvom polugodištu realizirano 83 milijuna kuna novih investicija i 35 milijuna kuna ulaganja u izgradnju objekata javne namjene za Grad Zagreb”.

Prema korisnicima usluga ta je bilanca sljedeća: podružnica Čistoća ostvarila je 42 milijuna kuna investicija, odnosno 283% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najznačajnija ulaganja odnose se na nabavu 50 novih vozila različitih namjena: za prijevoz odvojeno prikupljenog otpada, za sakupljanje i odvoz otpada s javnih površina, za odvoz otpada s divljih deponija te peračice i čistilice za pranje javno prometnih površina, čija vrijednost prelazi 32 milijuna kuna. Više od 6 milijuna kuna uloženo je i u komunalnu opremu.

U istom razdoblju podružnica Zrinjevac realizirala je 11 milijuna kuna investicija, od kojih se na obnovu mehanizacije odnosi 8 milijuna kuna, dok je na rekonstrukciju kotlovnice na drvnu sječku utrošeno približno 3 milijuna kuna. To je treća takva kotlovnica u podružnici, koja će omogućiti iskorištavanje biomase nastale orezivanjem drveća te financijske uštede.

Modernizirano je i poslovanje podružnice Zagrebparking koja je u prvom polugodištu 2018. godine realizirala 9 milijuna kuna investicija. Najznačajnije ulaganje od 6 milijuna kuna odnosi se na Sustav za automatsku naplatu i centralno upravljanje u javnim garažama. Tijekom prvog polugodišta sustav je instaliran u tri od osam javnih garaža kojima podružnica upravlja (Langov trg, Rebro i Petrinjska). Sadrži automatske blagajne koje prihvaćaju kovanice i papirnati novac kao i sve bankovne kartice. Također omogućuje plaćanje parkirališnih karata slanjem SMS-a. Na ulazu i izlazu iz javnih garaža ugrađene su kamere za prepoznavanje registarskih oznaka, koje uz provjeru je li parkiranje plaćeno, omogućuju podizanje ulaznih i izlaznih rampi bez zaustavljanja vozila. Uz sustav je vezana i mobilna aplikacija – ZgPark, koja je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku. Aplikacija omogućuje kupnju svih oblika parkirališnih karata za zatvorena i otvorena parkirališta, kao i plaćanje dnevnih parkirališnih karata, bez plaćanje naknade, a mogu se kupiti satne i dnevne parkirališne karte u javnim garažama Langov trg, Rebro i Petrinjska. Podružnica je također obnovila vozni park nabavom novih „pauk“ vozila u iznosu od 2 milijuna kuna.