PODIJELI

U Ulici Susedsko polje, na području gradske četvrti Podsused – Vrapče, u srijedu u 17 sati otvorit će se još jedan gradski vrt, ukupno 13. po redu.

U posjed vrtnih parcela uvest će se novih 18 korisnika. Cilj ovog projekta je građanima omogućiti obrađivanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada i to u svrhu proizvodnje hrane, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Od travnja 2013. godine do danas, na području grada Zagreba uređeno je i opremljeno 13 gradskih vrtova, na 23 hektara obradivog zemljišta, s preko 2100 vrtnih parcela.