PODIJELI

U srijedu, 17. listopada, na području PU zagrebačke provedena je akcija Zaštita pješaka u kojoj u policijski službenici pojačano nadzirali prekršaje pješaka i prekršaje vozača koji nisu poštovali obveze prema pješacima.

No, rezultati su pokazali kako su u spomenutom razdoblju pješaci napravili više prekršaja.  Od 193 ciljana prekršaja i to: 105 prekršaja pješaka (najviše prekršaja nekorištenja pješačkog prijelaza i crveno svjetlo za pješaka) i 88 prekršaja vozača (nepropuštanje pješaka pri skretanju u bočnu ulicu s pješačkim prijelazom i nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu) koji nisu poštovali obveze prema pješacima. Od 193 ukupna prekršaja , 86 ih je procesuirano, a za 107 su izrečene mjere pisanog upozorenja.

Od 88 prekršaja vozača, 49 ih je procesuirano, a za 39 su izrečene mjere pisanog upozorenja.

Osim 193 ciljana prekršaja, policijski službenici su utvrdili i 310 ostalih prekršaja (ukupno su zabilježena 503 prekršaja).