PODIJELI

Reciklažno dvorište, vrijedno 3,700.000 kuna, otvoreno je u Dugom Selu na lokaciji Andrilovec.

Projekt se s 85 posto sufinanciralo iz EU fondova, dok je 15 posto sufinancirao Grad Dugo Selo. Od ideje do realizacije projekta prošlo je malo više od godinu dana, a nalazi se uz odlagalište komunalnog otpada.

Udaljeno je pet kilometara od sredita Dugog sela, a osim papira, plastike i stakla, stanovnici mogu odložiti i nekoliko vrsta opasnog otpada, odnosno petnaestak vrsta opasnog otpada koji nastaje u kućanstvima.