PODIJELI

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o., izradio je novi WebGIS portal pod nazivom “Stanje u prostoru Zagrebačke županije“.

Podaci dostupni na portalu temelje se na posljednjem usvojenom Izvješću o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013.-2016. godine, a ažurirani su i novijim dostupnim podacima.

Radi lakše preglednosti, portal je podijeljen na nekoliko tema: demografska obilježja, gospodarski pokazatelji, namjena površina, prometna infrastruktura, vodnogospodarski sustav, energetika, kulturna baština i prirodne vrijednosti. Klikom na svaku od tema otvaraju se interaktivne karte na kojima se jednostavno mogu pregledavati podaci za svaku općinu, grad ili cijelu županiju.

PODIJELI