PODIJELI

Reciklažno dvorište u Svetom Ivanu Zelini otvoreno je u utorak, 13. studenog 2018. godine, u Zoni gospodarske namjene Sveta Helena.

U ime Grada Svetog Ivana Zeline okupljene je pozdravio gradonačelnik Hrvoje Košćec koji je rekao da ga veseli što je otvoreno reciklažno dvorište na području grada Svetog Ivana Zeline te da je ovo završetak projekta koji je započeo 2014. godine pokretanjem procesa izmjena prostornog plana Grada, nakon čega je bilo potrebno izraditi projektnu dokumentaciju te ishoditi potrebne dozvole. Grad je bio spreman i za otvaranje natječaja za EU sufinanciranje te je među prvima u Hrvatskoj potpisao ugovor za sufinanciranje.

– Grad Sveti Ivan Zelina već 6 godina provodi odvojeno prikupljanje otpada čime se smanjio volumen komunalnog otpada za više od 40%. Donijeli smo plan gospodarenja otpadom, opremili 45 zelenih otoka, a evo danas smo otvorili i reciklažno dvorište – rekao je Koščec.

Reciklažno dvorište Sveti Ivan Zelina smješteno je u Zoni gospodarske namjene Sveta Helena, a na novouređenom prostoru građani mogu uz papir, staklo, plastiku, akumulatore i baterije odložiti i druge vrste otpada poput metala, tekstila, glomazni i građevni otpad, električnu i elektroničku opremu, stare gume, jestiva ulja i masti, fluorescentne cijevi, lijekove, kao i ambalažu onečišćenu opasnim tvarima.

Grad Sveti Ivan Zelina je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u kolovozu prošle godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Sveti Ivan Zelina“ (KK.06.3.1.03.0007) čija ukupna vrijednost je 2,550.650,00 kuna, od toga prihvatljivi troškovi iznose 2,390.732,50 kuna.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta koštao je 2,302.970,38 kuna. Gradu Svetom Ivanu Zelini dodijeljena su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu 1.917.259,90 kuna, dok je Grad osigurao 213.577,74 kuna, a Zagrebačka županija sufinancirala je gradski dio u iznosu od 172.132,74 kuna, kao i troškove za prijavu projekta na EU natječaj u iznosu od 10.000 kuna.

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Svetog Ivana Zeline” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.