PODIJELI

Gradonačelnik je odlučio očistiti grad od napuštenih vozila ostavljenih na javnim površinama. Komunalni redari dobili su naputak ostavljati obavijesti vlasnicima da vozila uklone o svom trošku, a ako to ne učine u roku od tri dana, vozila će ukloniti Grad na trošak vlasnika.

Naime, komunalni redar može narediti vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog dotrajalosti, oštećenja u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), kao i vlasniku lake teretne prikolice, kamp-prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta, da u roku od tri dana ukloni vozila s javne površine.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalno redarstvo dužno obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi. Iznimno, neispravno vozilo koje vlasnik ne ukloni s javne površine, a u takvom je stanju da nije za popravak, bit će, na vlasnikov trošak, odmah odvezeno na reciklažu.

Gradonačelnik Grada Zagreba osnovao je Povjerenstvo za postupanje s vozilima koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina kojem je zadaća utvrđivanje popisa vozila koja se više ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina radi procjene stanja vozila od strane službenog procijenitelja, te sukladno njihovoj procjeni predlaganje gradonačelniku Grada Zagreba načina postupanja s vozilima.

PODIJELI