PODIJELI

Udruga Franak posjeduje prvostupanjsku presudu Općinskoga suda u Novome Zagrebu, kojom je jedan ugovor o kreditu s valutnom klauzulom CHF proglašen ništetnim. Zastupnica tužitelja bila je Nicole Kwiatkowski, a presudu je donijela sutkinja Zorka Ćaćić Zagrajski.

Radi se o međupresudi, gdje nije utvrđen iznos koji jedna leasing kuća mora vratiti tužitelju koji je s tom kućom ugovorio kredit s valutnom klauzulom CHF za kupovinu automobila. To znači da najprije županijski sud mora utvrditi je li ta međupresuda pravno održiva, a nakon toga će se postupak vratiti na prvi stupanj radi utvrđenja iznosa koji odnosna leasing kuća mora vratiti tužitelju.

Goran Aleksić, zastupnik Snage u Saboru navodi razloge zbog kojih je ugovor na prvome stupnju proglašen ništetnim:

1. Kredit je ugovorila leasing kuća koja nema pravo kreditiranja po Zakonu o bankama.

2. Ugovorena VK CHF protivna je svrsi i namjeni VK.

3. Tipskim ugovorom stvorena je neravnoteža prava i obveza na štetu potrošača.

4. Ugovorena je i naknada za prijevremenu otplatu kredita, što je suprotno članku 1024. Zakona o obveznim odnosima.

Ako bi se utvrdila pravomoćno takva sudska praksa, to znači da su svi krediti u bilo kojoj valuti koje su ugovarale pojedine leasing kuće ništetni, jer leasing kuće nemaju pravo ugovarati kredite, budući da su registrirane samo za leasing. Ako su osim toga još ugovarale i valutnu klauzulu CHF koja je ništetna na temelju kolektivne presude u slučaju franak, to je samo dodatni dokaz da takav ugovor jest ništetan, navodi Aleksić.

PODIJELI