PODIJELI

Prihvati li Grad Zagreb cjenik koji Zagrebački holding od travnja planira početi primjenjivati za uslugu odvoza komunalnog otpada, Zagrepčani će u prosjeku plaćati dvostruko više cijene odvoza smeća, a za pojedine kategorije kućanstva mjesečna bi se naknada mogla povećati i za više od tri i pol puta, piše SEEbiz.eu.

To proizlazi iz prijedloga cjenika pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz prosinca prošle godine, koji je objavio Jutarnji list, s dokumentom u kojem Holding nudi i detaljno objašnjenje ponuđenih cijena.

Taj materijal, potvrđeno je toj redakciji u Holdingu, treća je verzija cjenika za usluge prikupljanja otpada, s obzirom da je prvu iz ožujka prošle godine Grad Zagreb odbio jer nije dovoljno distancirala cijene za samačka kućanstva, a drugi je prijedlog iz kolovoza 2018. Grad Zagreb odbio jer ga je prethodno, šokirano zbog previsokih cijena, odbilo i Vijeće za zaštitu potrošača grada Zagreba.

To je isto Vijeće, međutim, odbilo dati suglasnost i na posljednji, treći prijedlog cjenika odvoza smeća iz prosinca, ali kako njihovo mišljenje u konačnici nije obvezujuće, ostaje vidjeti hoće li Grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić, suprotno mišljenju potrošača, ipak prihvatiti predložene cijene ili će izraditi novi materijal.

A prema njima, kućanstva u gradu Zagrebu ubuduće će plaćati fiksni dio, takozvanu naknadu za obveznu minimalnu javnu uslugu te varijabilni dio cijene, takozvanu naknadu za pražnjenje, koja će u ukupnoj cijeni prosječno činiti 31,6 posto konačnog iznosa.

Naknada za obaveznu minimalnu javnu uslugu, koja će se plaćati neovisno o tome proizvodi li kućanstvo otpad, iznosit će 56,41 kunu mjesečno za kategoriju klasičnih kućanstava, a za samačka kućanstva predviđa se fiksni dio naknade u iznosu od 45,13 kuna mjesečno, s time da su sve cijene u cjeniku izražene bez PDV-a, što znači da će cijena u konačnici biti 25 posto viša.

PODIJELI