PODIJELI

Raspored sprovoda i ispraćaja na grobljima Grada Zagreba kojima upravlja tvrtka Gradska groblja.

 

 

Utorak, 22.1.2019.

KREMATORIJ VELIKA DVORANA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

HANS SCHIRA                                (75)   17.01.19   11:20
MARIJA GAZDEK                            (76)   19.01.19   12:10
VUJADIN PRELEVIĆ                         (70)   18.01.19   12:50
MARIJA BOŽIČEK                           (92)   17.01.19   13:35
MIRA ŠTAMBUK                             (69)   17.01.19   14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

BRANKO WEISSMANN                         (89)   17.01.19   10:15
NADA VOJVODIĆ                                (79)   18.01.19   10:55
DRAGUTIN KLEINHANS                       (73)   17.01.19   11:35
DANE MIRIĆ                                      (91)   17.01.19   12:15
BRANKO UROIĆ                                  (84)   16.01.19   12:55
ANA POKRIVAČ                                   (97)   17.01.19   13:40
MILENA MADRAČEVIĆ                        (64)   17.01.19   14:20

MIROGOJ

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANA ŠPIRANEC                                    (86)   18.01.19   10:50
KORALJKA KOLUDROVIĆ                      (69)   18.01.19   11:40
BRANKO VUKELIĆ                                (91)   18.01.19   13:20
MARINA VUKSANOVIĆ                          (52)   18.01.19   14:10

MIROŠEVAC

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KSENIJA ČOVIĆ                                     (71)   18.01.19   11:40
MILKA HALGOTA                                    (77)   18.01.19   12:30
ANA ŽELEZNIK                                      (86)   18.01.19   13:20
ANĐELA HREN                                      (76)   18.01.19   14:10
LAZAR TOŠIĆ                                       (80)   20.01.19   15:00

MARKOVO POLJE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

BOŽIDAR TIŠLJARIĆ                            (72)   18.01.19   10:00
VERA KOSANOVIĆ                              (50)   18.01.19   10:50
MARKO KUKIĆ                                   (64)   10.01.19   11:40
ZLATICA JURIĆ                                  (55)   16.01.19   12:30
MARIJA KATALENIĆ                            (83)   17.01.19   13:20
DRAGO PETRUŠIĆ                             (50)   17.01.19   14:10

GORNJE VRAPČE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARE VIDOVIĆ                                   (86)   18.01.19   13:00
BARICA SKELA                                    (96)   20.01.19   15:00

MARKUŠEVEC

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MIRKO FERENČAK                                (66)   18.01.19   13:00
DRAGICA HADŽIĆ                                 (75)   18.01.19   15:00

MORAVČE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ZORICA BISTRIČKI                         (85)   19.01.19   13:00

 

 

PODIJELI