PODIJELI

Raspored sprovoda i ispraćaja na grobljima Grada Zagreba kojima upravlja tvrtka Gradska groblja.

Petak, 25. 1. 2019.

KREMATORIJ VELIKA DVORANA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

ĐURO KALENIK                                (74)   22.01.19   10:00
VLADIMIR VURNEK                          (89)   21.01.19   10:40
JERKA BOŽIĆ                                  (75)   21.01.19   11:20
IVAN TRNOKOP                                (86)   22.01.19   12:10
MARIJA STEPAN-ANDREATA              (82)   20.01.19   12:50
ZVONIMIR KOSOVIĆ                         (88)   21.01.19   13:35
MIROSLAV PIPLICA                           (66)   21.01.19   14:30
ŽELJKA HORVAT                               (57)   22.01.19   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

LJUBICA ŽEŽELJ                                (78)   20.01.19   10:15
JADRANKA MARDEŠIĆ-IBRAHIMAGIĆ   (69)   21.01.19   10:55
BARA KANIŽAJ                                   (88)   21.01.19   11:35
MILOSAVA BABIĆ                              (84)   19.01.19   12:15
MILANA KLAJIĆ                                (81)   20.01.19   12:55
MIRO MILOŠEVSKI                          (55)   18.01.19   13:40
IVAN LOVRIĆ                                   (95)   19.01.19   14:20
ANA PEĆENOVSKI                           (84)   22.01.19   15:00
VIŠNJA MASNEC-VODANOVIĆ          (77)   22.01.19   15:40

MIROGOJ

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANTE TODORIĆ                                 (61)   23.01.19   10:50
MILE BLAŽANIN                                (84)   23.01.19   11:40
JASNA BRZICA                                 (78)   22.01.19   12:30
VJEKOSLAV ŠIMUNAC                        (89)   21.01.19   13:20
STANISLAVA MEDEK                         (81)   19.01.19   14:10
ZLATA FARKAŠ                                 (89)   24.01.19   15:00

MIROŠEVAC

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANTE VUČINOVIĆ                            (70)   21.01.19   10:50
PAULINA KRPAN                             (89)   22.01.19   11:40
ANKA RAIN                                     (86)   21.01.19   12:30
BRANKA LULIĆ                                (65)   21.01.19   13:20
MARICA PEK                                   (81)   21.01.19   14:10

MARKOVO POLJE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

BISERKA NUJSTER                            (40)   23.01.19   10:50
ZLATA KARANOVIĆ                           (71)   22.01.19   11:40
STANISLAV KAJFEŠ                          (67)   22.01.19   12:30
MARIJA CULJAK                               (77)   21.01.19   13:20
AMALIJA KOLAREVIĆ                        (83)   22.01.19   14:10
JOZEFINA BAKULA                            (97)   22.01.19   15:00

GORNJE VRAPČE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

HELENA BLAŽEVIĆ                            (85)   22.01.19   15:00

MARKUŠEVEC

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MIRKO HABUŠ                                   (81)   23.01.19   15:00

BREZOVICA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

LJUBICA ŠVEC MALEK                       (76)   21.01.19   11:00
STJEPAN KRAJNIK                            (71)   21.01.19   13:00

GRANEŠINA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANKA ROGULJ                              (86)   22.01.19   13:00

ODRA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

IVAN GRČEVIĆ                                   (76)   19.01.19   15:00

CERJE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARIJA KENFELJA                               (91)   22.01.19   13:00

PODIJELI