PODIJELI

Prema podacima Financijske agencije (FINA), krajem 2018. godine u blokadi je bilo 18.962 poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 6,9 milijardi kuna, a najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba.

Na poslovne subjekte s područja Zagreba odnosilo se 44,4 posto prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje ili 3,1 milijardu kuna, što je i očekivano s obzirom na to da je u gradu Zagrebu sjedište najvećeg broja poslovnih subjekta.

Na četvrtom mjestu nalazi se Zagrebačka županija s udjelom od 6,1 posto ili 400 milijuna kuna duga.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba sa 687,5 tisuća kuna.

PODIJELI