PODIJELI

Raspored sprovoda i ispraćaja na grobljima Grada Zagreba kojima upravlja tvrtka Gradska groblja.

Utorak, 29. 1. 2019.

KREMATORIJ VELIKA DVORANA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

LJUBICA RAJAČIĆ                             (90)   26.01.19   10:40
ANA LIPOVŠEK                                (71)   25.01.19   11:20
ANICA ZORICA                                (74)   24.01.19   12:10
IVICA HANIĆ                                   (69)   23.01.19   12:50
DANIJEL ČADEŽ                              (43)   23.01.19   13:35
DANIJEL ŽUPANČIĆ                         (40)   23.01.19   14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

ŽELJKO DRETA                                  (63)   25.01.19   10:15
ĐURĐICA MITROVIĆ                         (76)   23.01.19   10:55
RUŽICA VUJATIJA                             (75)   21.01.19   11:35
ANA GOLUBIĆ-DJURIĆ                       (83)   23.01.19   12:15
DAMIR VUKELIĆ                               (61)   24.01.19   12:55
SLAVICA ČOP                                  (85)   23.01.19   13:40
ŠTEFANIJA ORLOVIĆ                         (97)   24.01.19   14:20
GOJKO ŽEŽELJ                                 (83)   25.01.19   15:00

MIROGOJ

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARIJAN KNEZ                                 (86)   25.01.19   10:50
ĐULHANA MUJIČIĆ                           (96)   23.01.19   11:40
DESCHA STÖGER                              (76)   19.01.19   12:30
ŽARKO BEDEKOVIĆ                          (76)   20.01.19   13:20
TATJANA GRBEŠIĆ                            (81)   24.01.19   14:10

MIROŠEVAC

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MAJDA RUPA                                   (48)   25.01.19   11:40
DARINKA VURAIĆ                            (68)   25.01.19   12:30
NEVENKA BELEC                              (91)   24.01.19   13:20
DUJO SMOKROVIĆ                           (79)   24.01.19   14:10

MARKOVO POLJE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

SLAVICA RADOVANOVIĆ                      (72)   24.01.19   11:40
JOZO ČIČAK                                       (63)   24.01.19   12:30
ZDRAVKO ĐUKELIĆ                             (82)   24.01.19   14:10
DEJANA STANIĆ                                    (6)   24.01.19   15:00

STENJEVEC

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KATICA MIKLEC                                  (76)   27.01.19   15:00

ODRA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KATARINA KURILOVČAN                      (92)   24.01.19   15:00

ČUČERJE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

DRAGO LEPUŠIĆ                                 (72)   23.01.19   15:00

GRANEŠINA

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ĐURĐA ČUK                                        (86)   26.01.19   13:00

MORAVČE

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KATA HERMEŠČEC                                (88)   27.01.19   13:00