PODIJELI

U srijedu, 30. siječnja, zagrebačka policija je provela akciju  Zaštita pješaka u okviru koje je izvršen pojačan nadzor prekršaja pješaka i prekršaja vozača koji nisu poštovali obveze prema pješacima.

Tijekom provođenja akcije ukupno je utvrđeno 223 ciljanih prekršaja i to: 133 prekršaja pješaka (nekorištenje pješačkog prijelaza, crveno svjetlo za pješaka…) i 90 prekršaja vozača (nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu, nepropuštanje pješaka pri skretanju u bočnu ulicu s pješačkim prijelazom…) koji nisu poštovali obveze prema pješacima.

Od 133 prekršaja pješaka, 34 ih je procesuirano, a za 99 su izrečene mjere pisanog upozorenja. Od 90 prekršaja vozača, 73 ih je procesuirano, a za 17 su izrečene mjere pisanog upozorenja.

PODIJELI