PODIJELI

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine s 32 glasa “za” i jednim suzdržanim razriješili su dužnosti člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu gradskog zastupnika Neovisnih za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića te umjesto njega, kao predstavnika Grada Zagreba, imenovali Mladena Čuturu.

Riječ je o prijedlogu zaključka skupštinskog Odbora za izbor i imenovanja o razrješenju člana i imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

U obrazloženju se navodi da, prema Zakonu o kazalištima, kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne družine ima pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu državni službenici ureda državne uprave u županiji na čijem području kazalište djeluje, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture. Najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika.

Republika Hrvatska i Grad Zagreb suosnivači su HNK u Zagrebu. Statutom Kazališta propisano je, među ostalim, da Kazališno vijeće ima sedam članova, od kojih dva člana imenuje ministar kulture, dva člana predstavničko tijelo Grada Zagreba, dva člana biraju se iz redova zaposlenih kazališnih umjetnika, a jedan član bira se iz redova svih zaposlenika.

Potpredsjednica Gradske skupštine, gradska zastupnica stranke BM 365 – Stranka rada i solidarnosti Ana Stavljenić Rukavina dostavila je Odboru za izbor i imenovanje kao nadležnom tijelu inicijativu da se na temelju Zakona o kazalištima i Statuta HNK u Zagrebu Zlatka Hasanbegovića razriješi dužnosti člana Kazališnog vijeća HNK u Zagrebu te da se umjesto njega u Kazališno vijeće imenuje Mladen Čutura.

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba Milana Vuković Runjić (BM 365 – Stranka rada i solidarnosti) rekla je da je Statutom HNK propisano, među ostalim, da će osnivač razriješiti dužnosti člana kazališnog vijeća ako ne zastupa zaključke, mišljenja i odluke osnivača.

PODIJELI