PODIJELI

Pojavila se prva skica planiranog prostora Zagrebačkom Manhattana. Skica je dio poziva arhitektima da sudjeluju u natječaju protivno GUP-u i Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, objavljeno je na stranici Društva arhitekata.

Firma Ex-development iz Dubaia objavila je javni natječaj za projekt Promatračkog tornja na prostoru Hipodroma u Zagrebu na poveznici. Natječaj je protivan GUP-u i Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza. Natječaj je raspisan na parceli na kojoj se nalazi Hipodrom, u vlasništvu Grada Zagreba, nije jasno da li raspisivač za isti ima odobrenje vlasnika, a nije definiran naručitelj niti ocjenjivački sud.

Ukupno promatrano može se zaključiti da se prostor planira izvan stvarnog konteksta zagrebačkog okruženja.

Prva građevina za koju se traži projektno rješenje postavlja se na hipodromsku stazu i inundaciju Save. Time se prve građevinske aktivnosti baziraju na prostorima koji se trebaju posljednji popunjavati, tek nakon što se napravi urbana regeneracija Velesajamskog prostora.

Planirana interna organizacija uklanja najmanje tri objekta spomeničke vrijednosti na prostoru Velesajma (Talijanski, Čehoslovački i Vitićev paviljon) što je potpuno neprihvatljivo. Također, negira se unutarnja aleja Velesajma koja je položena istok-zapad i ima visokovrijednu ambijentalnu i krajobraznu vrijednost. Cijela intervencija prikazana na ovoj skici negira zaštićeni sklop Velesajma kao kulturno-povijesne cjeline (oznaka dobra:z-2951).

Povezivanje s okolnim prostorom zelenila nije ispravno planirano. Zelenilo se prema Bundeku spaja na mjestu gdje se neminovno mora ići preko Avenije Većeslava Holjevca, dok bi odmakom na sjever kontakt mogao biti ostvaren ispod nadvožnjaka kojim se Avenija Većeslava Holjevca penje na Most Slobode, ili južnije na raskršću. Na južnoj strani planiranog zahvata zelenilo se dijagonalno spaja sa Parkom Mladenaca, dok se stvarni spojevi pothodnicima ispod Avenije Dubrovnik nalaze zapravo neposredno istočnije i zapadnije od ovog rješenja. Sudeći po ovoj skici zelenilo se planira u minimalnom obimu.

Povezivanje sa prometnom infrastrukturom nije ispravno planirano. Vidljivo je da se nova prometnica sjever-jug unutar projekta iscrtava tako da se uopće ne nastavlja na prometnice u Sigetu, dok se nova dijagonalna prometnica potpuno neartikulirano postavlja tako da traži velike intervencije unutar Velesajma. Unutarnja organizacija trgova ne prati matricu Velesajma, a naznačena premalena kružna tramvajska linija nije nikakav dobitak za ukupnu funkcionalnost javnog prijevoza u gradu. Skicom se ne promatra realna potreba izgradnje dodatnih mostova za povezivanje dijelova Grada preko Save, i potrebna jača prometna mreža na tom dijelu.

U konačnici, ova skica prostora predviđenog za “Zagrebački Manhattan” negira i obveze GUP-a Grada Zagreba. To se odnosi na cijeli niz elemenata Prostornog plana, ali za naglasiti je nesklad s namjenom površina, nedostatak krajobrazne studije za prostor Hipodroma te javni natječaj za visoke zgrade i dio prostora.

PODIJELI